Hakkımızda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Arı Yetiştirici Birlikleri; 10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa istinaden hazırlanan 19 Aralık 2002 tarih ve 24615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’e göre kurulmuş olup;
Kastamonu İli Arı Yetiştiricileri Birliği 2003 yılında kurulmuştur.

          Ülkemizde arıcılık var olduğu günden bu yana Kastamonu endemik bitki örtüsünden (flora yapısı)dolayı ülke arıcılığında önemli bir yere sahip olmuştur. Arıcılık ilimizde hobi ve küçük aile işletmesi başlamış olup kendi kendine geliştirerek teknik arıcılık düzeyinde birim alan ve kovandan alınabilecek ve yöre insanına sunulabilecek gereksinimlerini gidermiştir dünyaca ünlü olan ve en zengin mineral maddeleri zengin olan meşhur KESTANE BALI da yöremizde üretilmektedir. Yine kestane balının yanı sıra sadece Karadeniz yöresinde üretilen orman gülünden istihsal edilen (Rhododendron)tıbbi bal önemli miktarı ilimizde üretilmektedir yine ıhlamur, kekik yayla balı vb. ilimizde üretilmektedir nedenle ilimizde üretimi yapılan balların endemik bitkilerden oluşmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. Arıcılığın ülkemizde sosyal, kültürel ve ekonomik boyutu vardır. Bugün için binlerce köylü ailesi geçimini arıcılıktan sağlamaktadır. Unutulmamalıdır ki; yeryüzündeki tozlaşmanın (plantasyonun)%85ni bizlerin bal arısı olarak dediğimiz apismellifera tarafından gerçekleştirilmektedir bu sosyal faaliyette tarımsal alanların verimliliğinde doğal floranın çeşitliliğinde ve devamında arıların tozlaşma ve döllenme özelliğinin etkisi önemli ölçüde öne çıkmaktadır. Kısacası arı bizlere sadece bal vermez, tarım ürünlerimizin hormonsuz doğal tozlanmasını da sağlar hatta bir atasözümüzde ”Bal arı ürünleri acısından zurnanın son deliğidir. Demekle tozlaşma ve diğer arı ürünlerinin önemini vurgulanmaktadır bu arada bilim adamlarında” Aynştayn” bundan birkaç yıl önce gündeme getirdiği” arıların dünyadan yok olması halinde 4 yıl sonra insanlık Âleminin biteceğini söylerken arıların bu faaliyetlerini istinaden söylediği anlaşılmıştır.

          Yöremiz arıcıları; genellikle arıcılığı ikinci bir iş olarak gördüğünden, ilimiz arıcıları seyyar arıcılıktan ziyade sabit arıcılığı seçmişlerdir. Coğrafi bir konum itibariyle farklı bir arazi ve bitki örtüsüne sahip olan İlimiz arıcıları, arılı kovan(koloni)basına verim düşüktür. Bu verim düşüklüğüne mevsimlerin yanı sıra arıcıların Gezginci’lik yapmayışları ve teknik düzeyde yeterli bilgiye sahip olmadıklarına bağlamaktadır.

          Tüm bu sebeplerden ve kamu ve kuruluşlarla köprü vazifesi görerek arıcıların var olan sorunlarını gidermek KASTAMONU İLİ ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ’NDE bu hizmetleri aktararak koloni basına verimleri artırmak floradan yeterli düzeyde yararlanmak yöre çiftçisine ek bir gelir sağlamak yapılan doğal üretimle de tüketicinin damak zevkine uygun bal üretimini sağlamak için 06/08/2003 tarihinde ıslah amaçlı KASTAMONU İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİGİ kurulmuştur.

  • Endemik bitkilerden üretilen  ballarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yapmaktayız ayrıca tıbbi bal olarak isimleri geçen Kestane ve Orman gülü ballarının da Tübitak tarafından  üretim izni alınarak tescillenmesini sağlayacağız.,
  • Doğal bal üretmeyi  ve doğal bal üretimini özümsetmek ve bu doğrultuda üretim yapmalarını sağlamak,. Arıcılığımızı ekonomik bir uğraş haline getirmek için üreticilerimize gerekli eğitimleri vermek.
  • . Bilgi üreten araştırma kuruluşları ile üreticiler arasında köprü oluşturmak, yapılan araştırmaları sahaya taşımak, sahada uygulanabilirlik sağlamak, bilgiyi üretmeyi, uygulama ve yaymayı kendimize ilke edinmiş bulunmaktayız.
  • Arı ürünlerinin insan sağlığına katkısının yanında arının polinasyonundan dolayı ekolojik dengeye ve tarımsal alanlara katkısı da yadsınmayacak derecede fazladır. Arının ve arıcının korunması, bu anlamda çalışmalar yapmak, arılarımızı ve arıcılarımızın hak ettiklerini almak için çalışmalar yapmayı görev edinmiştir.
  • Arıcılığımızın bitkisel üretim ve kırsal kalkınma için bunca önemine karşın, Türkiye arıcılığının Eğitim, Damızlık, Arı sağlığı, Bal kalitesinin kontrolü, Gezginci arıcılık sürecinde yaşanan sorunlar ve Pazarlama gibi önemli sorunları vardır.Bu sorunlara çözüm yolları bulma  konusunda  gerekli her türlü danışmanlık hizmetlerini sunmayı kendimize  ilke edinmiş durumdayız.
  • Kastamonu genelindeki bütün üreticilerimizi birlik çatısı altında toplayıp birlik ve beraberlik bilincini aşılamak en büyük hedefimizdir.

          Doğal arı ürünleri üretimini gerçekleştirirken aynı zamanda arıcılığımızı, dünya arıcılığında hak ettiği yere getirmektir. Sürekli gelişen toplumlarda bilgi en önemli hazinedir. Birliğimiz; üyelerini bilgili, kendini yenileyen, araştırma kuruluşlarının çalışmalarını sahaya taşıyan, sürekli kendini geliştiren, ulusal ve evrensel boyutlarda sektörü adına katkı sağlayan, yetiştirdiği üretici yapısı ile ülkemizde örnek gösterilen, çalışmaları ile ülke arıcılığına yön veren, yetiştirdiği bilgili üretici ve doğal arı ürünleri ile örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir Arı Yetiştiricileri Birliği olmaktır.