Duyurular

 

 

 

 

 

 

 

 

Arıcılık ile ilgili Genel Merkezimizin dergilerine ulaşmak isterseniz  bu linkten ulaşabilirsiniz

TAB Arıcılık Dergisi

 

  

 

 

 

 

 

Bal ham mı ‘pişmiş’ mi bileceğiz!

Türk Gıda Kodeksi’ndeki bal standardı değişti. Tüketici artık balın ham ya da işlenmiş yani ısıtılmış olup olmadığını etiketinden anlayacak.

Türk Gıda Kodeksi Bal Komisyonu’nun üç yıldır üzerinde çalıştığı yeni bal tebliği, Resmî Gazete’de yayınlandı. Kodeksteki en önemli değişiklik, balın kristalleşmesinin (katılaşma, donma) doğal olduğu ibaresinin tebliğe girmesi. Bu ibareyle arıcıların uğradığı zararın azalacağını kaydeden Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, şunları söyledi:

Doğal bal donar

“Balın kristalleşmesi halk arasında yanlış anlaşılıyordu. Şeker ilave edilmiş, tağşiş edilmiş bal olarak algılanıyordu. Bu ürünlerin satın alınmaması ve iade gelmesi nedeniyle de arıcılar, ballarını gerçek değerinin altında bal paketleme firmalarına satmak zorunda bırakılıyordu. Bal paketleme firmaları da kristalleşmeyi önlemek için 70-80 derecede 15-30 dakika balı ısıtıp satışa sunuyor. Ancak bu işlem balın besin değerini azaltıyor. Tüketici bunları bilmediği için bütün balları aynı işlemlerden geçmiş doğal bal zannediyor. Tebliğe balın kristalleşmesinin doğal bir olay olduğu ve ayrıca ham balın tanımı girdiği için artık etikete bakan tüketici bu ayrımı yapabilecek.”

Ham balın ısıl işlem görmemiş ve içindeki polenler tutulacak şekilde filtre edilmemiş bal olduğunu belirten Şahin, “Ham bal besin değeri açısından en değerli baldır. Aslında balın doğru tüketimi bu şekilde olmalıdır. Donan balın tüketilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Balın asıl şifasından yararlanmak için bal ham haliyle tüketilmelidir” dedi.

Enzimler kayboluyor

Uluslararası Arı Ürünleri Standartları (ISO) Komisyonu üyesi Gıda Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı da tebliğle ilgili olarak, şunları söyledi:

“Artık küçük üretici etiketine ‘ham bal’ yazıp ürününü satışa koyabilecek. Tüketici de ham bal ibaresini gördüğü zaman ‘Bu bal ısıtılmadığı için donabilir ama besin değeri daha yüksek’ diyecek. Tebliğde daha önce bu ayrım yoktu. Hepsi bal olarak geçiyordu. Aslında pastörize edilen balın da ‘pastörize edilmiştir’ ibaresiyle satılması tebliğe yansısa daha iyi olurdu. Çünkü ısıtıldığı zaman balın en önemli enzimi olan invertaz enzimi kalmıyor. B ve C vitaminleri gidiyor. Zaten balın faydalı kısmı yüzde 5’i. Bu yüzde 5’in de ısıtılarak kaybedilmesi doğru bir şey değil.”

Sahteciliğe karşı analiz

Tebliğde Türkiye’ye has çam balının tanımlamasının yapıldığını ve bu bal çeşidinde sahteciliği önleyecek bir adım atıldığını kaydeden Samancı, “Ayrıca bitki ismi ile satılan ballarda zorunlu hale getirilen polen analizi ve ayrıca maltoz şekeri analizi ile de balda sahteciliğin önüne geçme noktasında önemli bir adım atılmıştır. Ham bal tanımının tebliğe girmesi tüketicinin doğru bilgilendirilmesi için şarttı” diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SAYIN UYELERIMIZIN DIKKATINE; MART AYI SONUNDA 7 GÜN SÜRECEK OLAN, MERKEZ ILCEMIZ DAHIL 7 ILCEDE YAPMAYI PLANLADIGIMIZ, PROF. DR. SN. MUHSIN DOGAROGLU’NUN VERECEGI ARICILIK KONFERANSLARI İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR, KORONAVIRUS TEDBIRLERI GEREGI ILERI KI BIR TARIHE ERTELENMISTIR. ONEMLE DUYURULUR. ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASTAMONU İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

MALİ GENEL KURUL İLANI

Kastamonu İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin, Olağan Genel Kurul toplantısı 13.04.2020 tarihinde
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait Güray Koçak Toplantı Salonu'nda Saat: 10:00' da
Aşağıdaki Gündem maddeleriyle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2020 tarihinde
çoğunluk aranmaksızın, aynı yer ve aynı saatte, aynı gündemle yapılacaktır.
Aşağıdaki gündem maddeleri üyelerimize ilanen duyurulur.

Mustafa KARAMUSTAFA Ahmet ERDEN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama,
2- Divan Heyetinin teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
4- 2018 ve 2019 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporların görüşülmesi ve ibrası,
5- 2018 ve 2019 Yıllarına ait Denetim Kurulu Faaliyet Raporların görüşülmesi ve ibrası,
6- 2018 ve 2019 Yıllarına ait Bilançoları ve Kar-Zarar Cetvellerin görüşülmesi ve ibrası,
7- 2020 ve 2021 Yıllarına ait, Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve ibrası,
8- Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla,
a-2020-2021 yıllarına ait Üye Giriş Aidatının belirlenmesi,
b-2020-2021 yıllarına ait Yıllık Üye Aidatının belirlenmesi,
c-2020-2021 yıllarına ait Kayıt Hizmet Bedelinin belirlenmesi,
9- Kayıtlı üye durumunun güncellenmesi
10- Ana sözleşmede belirtilen çerçeve doğrultusunda Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na
verilecek yetki konuların görüşülmesi ve kabülü,
a. Hayvancılık destekleme bedellerinin Bakanlık tarafından İl Birlikleri üzerinden
ödenmesi durumunda, birliğin aidat ve cari alacakları tahsil edildikten sonra kalan
destekleme miktarının üretici / üye hesabına aktarılması konusunda Yönetim Kurulu’na
Yetki verilmesi,
b. Birliğimiz bünyesinde çalıştırılacak tam zamanlı veya yarı zamanlı(Part Time) personel
istihdamı ve ücretleri konularında, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
c. Üyelerin Birliğe olan cari borçları ile ilgili durumlarda hizmet verilme aşamasında
alacakların tahsili konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

11- İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü, IPARD, İFAD, TKDK, KUZKA, KOSGEP vb. kurum/
kuruluşlarla iş birliği yapılarak, bu kurumlarda uygulanacak projelerden yararlanılması için
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,
12- 2020-2021 yıllarına ait Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
Üyelerine verilecek Huzur Hakkı ve Yollukların belirlenmesi,
13- Dilek ve Temenniler,
14- Kapanış.

A.ERDEN M.KARAMUSTAFA C.BAŞAR H.TİRYAKİOĞLU H.YILMAZ B.ÖZSOY B.KISA
Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Sekreter Muhasip Üye Üye Üye Üye

 

 

 

TAB HAKKINDAKİ GERÇEK DIŞI İTHAMLARA CEVABIMIZDIR !

 

 

        Değerli arıcı kardeşlerimiz, ailelerimiz ve sektör paydaşlarımız…

        Yaklaşık beş altı aydır sosyal medya üzerinden Merkez Birliğimizi ve arıcılık sektörüne emek veren birçok insanı mesnetsizce iddialarla karalayan bu şahıslara itibar edilmemelidir…

        Öyle ki, edep erkân sahibi bir insan bir hitabet gerçekleştirdiğinde üslubuna ahlakı ölçütünde ayar verir. Özellikle bu üslubu sizlerin değerlendirmesine bırakıyoruz.
Arkadaşlar; bu şahıs TAB Başkanlığı yaptığı dönemde biz zati kendi yönetimi tarafından görevden alınmış ve TAB ’da gerçekleştirdiği usulsüzlükler sebebiyle mahkemeler tarafından yargılanmıştır. Birçok arıcı kardeşimiz bu kişi eliyle mağdur edilmiştir. Eğer kendi süreci ile alakalı bir ders çıkaracaksa, ilk konuşmalarından hareket ve samimiyetle öz eleştiri yaparak başlaması gerekirdi. Kendini kurtarıcı olarak servis etmesi ve bu kurtarıcılığı da hakaret dili, öç alma gayreti ile bizlere yönlendirmesi kişinin seviyesini belirler. Konuyu vicdan ve izan sahibi insanların takdirine sunuyoruz.
Kendini piyasaya sürdüğü ve kurtarıcı ilan ettiği günden bugüne sorumluluğu kendinden aciz kişi bizlerin çalışmalarını 2017-2018 arıcılık raporu ile sunduğumuz “Türkiye arıcılığının temel sorunları ve çözüm önerileri” raporumuz da güncel ayrıntıları ile değindiğimiz konuları şarlatanlık yaparak servis etme çabasındadır.

        Malum kişinin bizlere yönelttiği ve cevaplamamız gerektiğini atfettiği soruların cevaplarını her bir arıcımıza elbette ki açıklayabiliriz ve İllerimiz de açıklıyoruz da. Merkez birliğimiz her yıl sonunda İl Birlik başkanları toplantısı ile yıllık faaliyetini açıklıkla beyan etmektedir ve tüm başkanlardan alınan görüşlere istinaden gelecek bir yılın yol haritası çıkartılmaktadır. Merkez Birliğimiz eleştirilecek ise, İl Birliklerimizce eleştirilir. İl Başkanlarımız, sizlerin seçtikleri görev verdikleri temsilcilerimizdir. Bu konuda anlayışınızı bekliyoruz.(Bir eleştiri hakaret içermemelidir. Yapıcı ve yol gösterici olmalıdır.)

        Kişi her hangi bir Birliğimizin üyesi değil, hatta bu kişilerden bazıları bal birliği üyesidir. İlgili kişiler; Arıcılar tarafından seçilemedikleri, görev alamadıkları sebebiyle bir sosyal medya korosunda, Birliklerin gereksiz olduğunu çığırıp duruyorlar. Kanun ve Yönetmelikler ile kurulan ve asıl amacı, varlığı Ülkemiz Arıcısının temsil ve itibar kurumu olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve İl Birlikleri’ni yıpratmak ve itibarsızlaştırmak arıcılık sektörüne katkı sağlamamaktadır. Aksine açıkça sektöre zarar getirmektedir. Bu zarar vermeye çalışan kişiler sektörü kaosa sokmaktan başka, yalan üretmekten başka bir işe yaramadıklarını pek ala toplum bilmektedir. Yani anlaşıldığı üzere hakaret edilen biz tüzel kişilikler değil, bu kanun ve yönetmeliği çıkaran seçtiğiniz millet vekilleri ve uygulayıcı bakanlıktır.

        1-) Arılı kovanların sayımı ne Merkez Birliğimiz ne de il birliklerimizce yapılmaktadır. Bakanlık personelinin yaptığı sayıma şaibe atfetmenin akıl tutulmasıdır.
2-) Plaka birliklerimizin kendi inisiyatifi ile öyle her gelene satılabilecek bir şey değildir. Plaka almak isteyen kişi tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden işletme belgesi getirmek durumundadır. Keza birliklerimiz bu belge ile gelene üye olsun olmasın plaka vermek durumundadır.
3-) NBŞ ile ilgili 2002 den 2019 yılına kadar ki kota kullanımı ile alakalı belgeyi ekte sunuyoruz. (malum kişinin bu istismarını da görmenizi bekliyoruz. Onun döneminde yasak mıymış görülsün) Bu talebimizde gün itibarı ile karşılığını bulmuş ve Bakanlıkça açıklanmıştır. 2010 itibariyle bal aromalı şurup konusunda, mahkeme koridorlarında halkın sağlığını ve arıcının hakkını savunan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’dir.

        TAB’ın finansörü birlikleridir. Bizleri kendi ile karıştırıyor olacak ki, kanıtlamadan atıfta bulunuyor. Biz hiçbir kuruluştan para tahsil etmedik, sektörü bir bütün olarak gördük. Sektörün hiç bir kesiminden menfaat sağlamadık. Bunun en güzel örneği; Tarım ve Orman Bakanlığının güveni ve itibarı olan, 2018 yılı Genç Çiftçi Arıcılık Projelerinin temin/teslim yetkisinin TAB’a verilmesidir. Gelinen noktada başarı ile tamamlanan proje, tüm taraflar ve sektör paydaşlarınca takdir görmüştür.
2003 yılında kurulmaya başlayan İl Birliklerimiz ve Merkez Birliğimiz bir süre sonra şaibeler ve bazı olumsuzluklarla anınmış olsa da, ( zed davası, şeker sigorta, usulsüz çekilen kredi vb. ) ölü toprağını üzerinden atmıştır. Destansı bir çalışma gayreti ile 2017 yılında 45. Apimondia Kongresi’ni Ülkemizde yapabilmiştir. Ve bu kongre sonrası maddi işlemlerin tümü yeminli mali müşavirlerce incelenmiştir. Ülkemiz arıcılığı adına bir bayrak ve onurdur. 3-4 Ülkenin bir araya gelerek düzenlediği Balkan Kongresi’ni ülkemiz adına beceremeyen insanlar, 130 ülkenin iştirak ettiği bir Dünya Kongresi’ni, Dünya’nın en prestijli kongresi olarak tarihin sayfalarına geçecek şekilde başarıyla tamamlayan, Türk Bayrağı altında bu kongreyi ülkemizde gerçekleştiren TAB’ın başarısını görmemezlikten gelmek, vatanseverlik duygusu ile çelişmektedir.

        Değerli Arıcılar…
TAB’ın, Türkiye Arıcılığında ki kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç herkesin malumudur. Bilen bilmeyenlere anlatabilir. TAB yukarıda yazdığımız bahse konu kişi ve kişiler tarafından birçok badirelerle baş başa bırakılmıştır. Gelinen noktada TAB’ın tekrar başa dönme ve zaman kaybetme lüksü yoktur. Dünya arıcılığa paralel çalışmalar yapmak durumundayız. Dünya Arıcılığının dışında kalamayız. Değerlendirme ve desteğinize beyan eder, saygılarımızı sunarız…

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği

        Glikozun kotasının düşürülmesi için her yıl TAB olarak taleplerimizi yeniliyoruz. Bilindiği üzere 4634 sayılı şeker kanunu yürürlüğe girdiği 2001 tarihinden itibaren ilave kapasiteye 2002 yılı sonuna kadar izin verilmemiştir.


2002 – 2019 yılları arası NBŞ’nin kota değişimlerine bakacak olursak; 2003-2006 döneminde tahsis edilen NBŞ kotası 234 bin ton olup şeker kotasındaki payı %8 ‘dir. 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile bu miktar %50 oranında arttırılarak 351 bin ton düzeyine çıkartılmıştır. NBŞ ‘nin pancar şekeri üretimiyle bağlantılı şeker kotası içerinde %’lik durumu değişmektedir. 2018 yılı için güncel şeker kotası 2 milyon 670 bin ton seviyesinde olup, yapılan kota indirimi ile birlikte NBŞ oranı % 10 ‘dan % 5 seviyesine düşürülmüştür.2002-2018 döneminde NBŞ kotasının en yüksek olduğu yani zirveyi yaşadığı dönem 2006-2009 yıllarıdır.
1 Eylül 2019 ile 31 Ağustos 2020 döneminde toplam şeker kotası içerisinde NBŞ kotası % 2.5 olarak belirlenmiştir.

Üye Formunu buradan indirebilirsiniz